طراحی سایت ایران باتری

iranbattery.net

این سایت بصورت شرکتی و فروشگاهی بوده و به مدت ۱ ماه ساخته شده است.سایت ایران باتری بزرگترین مرجع باتری در ایران بوده است و همچنین با کلمه “ایران باتری”نیز بهینه سازی و سئو شده است.متخصصان ایده وب قسمت های زیادی را در از جمله:انجمن پرسخ پاسخ،مقایسه محصولات ،خبرنامه و دیگر مواردی که برای یک سایت کامل نیاز می باشد را ایجاد و بصورت گرافیکی طراحی کرده اند.