صنعت طراحی سایت در ایران

در این نوشته می خواهیم در مورد صنعت طراحی سایت  در ایران صحبت کنیم در اوایل دهه هزار و سیصد و هفتاد شمسی تکنولوژی طراحی سایت وارد ایران شد و کم کم شرکت های اینترنتی بوجود آمدند. در ابتدا با ورود کامپیوتر به ایران ساخت برنامه های کاربردی مانند نرم افزارهای حسابداری اولین محصولات نرم…
Read more


مرداد ۱۵, ۱۳۹۸ 0